3 metoder til renere vand

3. Aktivt kul: fjerner PFAS og meget andet - enkelt og billigt

Læs her, hvad et kulfilter fjerner og reducerer. Se Kulfiltre i shoppen

2. Ultrafiltrering med kapillærmembran (bedre)

Ved en kapillærmembran løber vandet ret hurtigt direkte igennem. Kapillærmembranen tilbageholder som ethvert andet mekanisk filter visse stoffer inde i membranens filterhus. Vandtrykket falder kun en smule, sammenlignet med omvendt osmose, hvor vandtrykket falder meget. Se tabellen nederst og læs ved kapillærmembran

1. Omvendt osmose (bedst)

Efter et nyrestensanfald (av av) valgte jeg 2011 efter mange timers research den filtreringsmetode, som også den amer flåde omhyggeligt ca. 1955 valgte: omvendt osmose som den bedste, mest økonomiske metode til at få det reneste vand, hvilket du bl.a. kan se i en lang artikel om omvendt osmose. Det specielle ved omvendt osmose er: 1) anlægget producerer spildvand (forskelligt fra anlæg til anlæg, men fra 1-3 gange det rene vand) og 2) et fald i vandtrykket. Dette er prisen for at få rent vand, som stort set kun indeholder VAND, dvs. meget få andre stoffer.

Ved omvendt osmose falder vandtrykket meget, men hvis man bruger en vandtank, kompenseres for dette. Vandet kommer ret hurtigt ud af en vandtank, hvilket ses nedenstående video:

Hvilken metoder fjerner/reducerer hvad?

Alle filtre i denne shop enten ER eller indeholder et aktivt kulfilter, som fjerner PFAS. 

(jeg vil forsøge at tilføje stoffer løbende i denne tabel)

 

  Omvendt osmose Kapillærmembran Aktivt kul
Kul-brinte forbindelser
Pesticider (sprøjtegifte)
PFAS, PFOS (flourstoffer)
Klor
Bakterier X
Vira X
Cyster X
Kobber X
Medicinrester X
Svamperester X
Salte X X
Sulfater X X
TDS (Total Dissolved Solids) X X
Calcium (kalk) > 95% X X
Fluor (tilsat vandet i USA = lavere IQ) 85-92% X X
Nitrater 60-75% X X
Natrium 85-94% X X
Kalium 85-94% X X
Klorider 88-92% X X
tungmetaller, fosfater
radioaktivitet, sulfat
94-98% X X

Se også Skadelige stoffer og myndighedernes ligegyldige holdninger og manglende handlinger


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share