Gift og skadelige stoffer i drikkevandet

Vort drikkevand indeholder skadelige stoffer i visse mængder. Myndighederne er gennem flere år blevet kritiseret for at have tilladt ukrudtsmidlet RoundUp. Det blev sagt, at det umuligt kunne nå grundvandet, men det skete.

Myndigheder verden over tester ikke for særligt mange af disse skadelige stoffer, så vi aner ikke, hvad vores postevand indeholder og i hvilke koncentrationer.

Stadig flere grundvandsboringer lukkes fordi der konstateres sundhedsskadelige stoffer i for høje koncentrationer.

Gift i drikkevandet

Der findes stadig flere vandboringer med pesticider. Alle kulfiltre fjerner pesticider. Alle filtre i denne shop indeholder et kulfilter. Du finder vandfiltre til drikkevand, akvarie mv. i god kvalitet til rimelige priser.

Myndigheder verden over sætter grænseværdier for nogle få af de tusindvis af stoffer, der findes i vandet. Kun omvendt osmose kan fjerne flour fra drikkevandet.


Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk

Share